ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНО-ТАРИФНОГО ТА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

10.04.2020 N 16-3/16-01/337

 

Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики


     Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 березня 2020 року N 261 "Про внесення змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624" (копiя додається), якою з 15 квiтня 2020 року запроваджено справляння спецiального мита у розмiрi 65 вiдсоткiв для всiх типiв вугiлля за кодом згiдно з УКТЗЕД 2701 (крiм антрацитового вугiлля для всiх категорiй вантажоотримувачiв за кодом згiдно з УКТЗЕД 2701 11 00 00; бiтумiнозного вугiлля та коксiвного вугiлля для металургiйної промисловостi за кодами 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 згiдно з УКТЗЕД, а також вугiлля марки Пiсне ("П"), вiдповiдно до ДСТУ 3472:2015 "Вугiлля буре, кам'яне та антрацит" за кодами згiдно з УКТЗЕД 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для виробникiв електричної та теплової енергiї), походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту.

     Зазначена постанова Кабiнету Мiнiстрiв України набирає чинностi з дня її опублiкування (газета "Урядовий кур'єр" N 68 вiд 09.04.2020).

     При цьому вiдповiдно до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй", при здiйсненнi митного оформлення зазначених вище товарiв у графi 47 митної декларацiї зазначається код виду надходження "030" - спецiальне мито на товари походженням з Росiйської Федерацiї.

     Про зазначене митницi Держмитслужби повiдомлено листом Держмитслужби, копiя якого додається.

     Додаток: на 3 арк.

В.о. заступника директора департаменту - начальника управлiння походження товарiв та Митного тарифу Департаменту митно-тарифного та нетарифного регулювання Володимир СТОРОЖЧУК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.