ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.04.2020 N 16-3/16-01-02/7/1075

 

Митницi Держмитслужби


Про критерiї звiльнення вiд спецiального мита

     Для використання в роботi надсилаємо лист Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України вiд 27.04.2020 N 3814-05/26749-03 (вх. Держмитслужби N 11930/5.2 вiд 27.04.2020) щодо критерiїв звiльнення вiд спецiального мита, а також Перелiк металургiйних пiдприємств, якi є споживачами вугiлля походженням з Росiйської Федерацiї, надiсланий цим листом.

     Додаток: на 3 арк.

В. о. заступника директора департаменту - начальника управлiння походження товарiв та Митного тарифу Держмитслужби України Володимир СТОРОЖЧУК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.