КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 травня 2020 р. N 415


Про внесення змiни до перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiну до перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 461 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1554; 2019 р., N 97, ст. 3210), виклавши виноску "***" в такiй редакцiї:

     "*** Забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим пiд час перемiщення товарiв територiєю України внутрiшнiм транзитом у разi, коли:

     декларантом у перiодичнiй митнiй декларацiї на перемiщення товарiв трубопровiдним транспортом заявляється кiлькiсть товарiв, що перевищує сумарну кiлькiсть таких товарiв, якi оформлювалися протягом попереднiх 365 днiв за додатковими декларацiями до перiодичних митних декларацiй цього декларанта; та/або

     у декларанта на день подання перiодичної митної декларацiї є заборгованiсть перед митними органами iз сплати митних платежiв.".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 37

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.