ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.06.2020 N 16-3/16-01/7/1298

 

Митницям Держмитслужби
(крiм Координацiйно-монiторингової митницi)


Щодо сервiсу перевiрки сертифiкатiв з перевезення (походження) форми EUR.1

     Для врахування в роботi повiдомляємо, що з метою забезпечення спрощеного допуску товарiв українського походження на зовнiшнi ринки з наданням преференцiйного режиму оподаткування Держмитслужбою на веб-порталi "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" за адресою https://cabinet.customs.gov.ua/certorigcheck запроваджено сервiс перевiрки факту видачi в режимi реального часу сертифiкатiв з перевезення (походження) форми EUR.1.

     Для перевiрки сертифiкатiв достатньо зазначити дату, номер сертифiката та ваговi показники партiї товару.

     Крiм того, за допомогою програмно-iнформацiйного комплексу автоматизованої системи митного оформлення при видачi сертифiкатiв EUR.1 в графi 7 проставляється QR-код (двовимiрний штрих код), що дає можливiсть при розпiзнаваннi його сканувальним пристроєм (в тому числi за допомогою камери смартфону) встановити факт видачi сертифiката EUR.1 та переглянути в електронному виглядi вiдомостi, що мiстяться в ньому, на Єдиному державному iнформацiйному веб-порталi "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".

     Довести вказану iнформацiю до експортерiв.

В.о. заступника директора департаменту - начальника управлiння походження товарiв та Митного тарифу Департаменту митно-тарифного та нетарифного регулювання Володимир СТОРОЖЧУК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.