ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.07.2020 N 08-4/16-01/7/7259

 

Митницям Держмитслужби


Про термiн дiї пiльги

     Звертаємо увагу, що звiльнення вiд сплати ввiзного мита, передбачене пунктом 96 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України, на товари (в тому числi лiкарськi засоби, медичнi вироби, медичне обладнання), необхiднi для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 року N 224, дiяло до 30 червня 2020 року.

     З урахуванням зазначеного, з 01 липня 2020 року код пiльги в обкладеннi товарiв ввiзним митом "203", передбачений Класифiкатором звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй", не застосовується.

Заступник Голови Андрiй ПАВЛОВСЬКИЙ
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.