КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 серпня 2020 р. N 748


Про внесення змiн до пункту 6 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 р. N 771

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiни до пункту 6 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 р. N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 70, ст. 2457), виклавши його в такiй редакцiї:

     "6. Ця постанова набирає чинностi з 30 серпня 2021 року.".

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 75

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.