ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

26.08.2020 N 16-01-02/632

 

Департамент митних iнформацiйних технологiй


Про формато-логiчний контроль

     Iнформуємо, що Законом України вiд 14 сiчня 2020 року N 450-IX "Про ратифiкацiю Протоколу мiж Урядом України та Урядом Грузiї про внесення змiн до Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 9 сiчня 1995 року" ратифiковано Протокол мiж Урядом України та Урядом Грузiї про внесення змiн до Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю вiд 09 сiчня 1995 року, вчинений у м. Києвi 21 травня 2019 року.

     Для застосування тарифної преференцiї до товарiв походженням з Грузiї використовується код тарифної преференцiї "401" згiдно з Класифiкатором звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй".

     Для цiлей Угоди згiдно з Класифiкатором документiв використовуються такi коди документiв про походження товарiв: "7006" - сертифiкат про походження товару форми СТ-1, "0954" - сертифiкат з перевезення товару EUR.1, "7012", "7016" - декларацiї походження.

     З метою уникнення затримок при митному оформленнi товарiв вiдповiдно до Угоди пропонуємо у формато-логiчному контролi передбачити спрацювання 401 тарифної преференцiї у разi наявностi у графi 44 МД одного з вищезазначених кодiв документiв.

В.о. заступника директора департаменту - начальника управлiння походження товарiв Володимир СТОРОЖЧУК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.