ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.08.2020 N 18/18-01-03/7/143

 

Митницi Держмитслужби


     Повiдомляємо, що наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.08.2020 N 515 (далi - Наказ) внесено змiни до Класифiкатора Державної митної служби України, її територiальних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 листопада 2019 року N 495 (зi змiнами).

     Наказ оприлюднений на веб-сайтi Держмитслужби України (https://custorns.gov.ua) та набирає чинностi з 00 годин 07 вересня 2020 року.

     Керiвникам митниць забезпечити доведення цiєї iнформацiї до особового складу митниць, а також декларантiв.

В.о. директора Департаменту забезпечення митного оформлення Олександр ДЕМЧЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.