КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 вересня 2020 р. N 774


Про денонсацiю та вихiд України з деяких угод, укладених у рамках Спiвдружностi Незалежних Держав

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Угоду про спiвробiтництво в галузi ветеринарiї, вчинену 12 березня 1993 р. у м. Москвi, денонсувати.

     2. Вийти з Угоди про спiвробiтництво в галузi санiтарної охорони територiй держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав, вчиненої 31 травня 2001 р. у м. Мiнську, та Угоди про створення Координацiйної ради з карантину рослин держав - учасниць СНД, вчиненої 30 травня 2012 р. у м. Ашгабатi.

     3. Мiнiстерству закордонних справ надiслати в установленому порядку Виконавчому комiтетовi Спiвдружностi Незалежних Держав вiдповiднi повiдомлення.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 75

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.