КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 вересня 2020 р. N 778


Про внесення змiни до пункту 3 Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалiзацiї та придбання спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiну до пункту 3 Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалiзацiї та придбання спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 жовтня 2001 р. N 1450 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 28, ст. 1870; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2016 р., N 28, ст. 1109, N 56, ст. 1942; 2017 р., N 38, ст. 1204), замiнивши слово "Держкомкордон" словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 29

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.