ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАIНИ

04.09.2020 N 16-3/16-01-02/7/1658

 

Митницям Держмитслужби


Про прийняття добровiльних письмових цiнових зобов'язань щодо припинення демпiнгового iмпорту

     На пiдставi листа Мiнiстерства економiки, торгiвлi та сiльського господарства України вiд 04.09.2020 N 4412-06/54276-03 та у доповнення до листа Держмитслужби вiд 04.06.2020 N 16-3/16-01/7/1303 для керiвництва й використання в роботi надсилаємо повiдомлення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) про внесення змiн до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 22.05.2020 N АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки" (додається).

     Комiсiя прийняла рiшення вiд 02.09.2020 N АД-460/2020/4411-03 "Про внесення змiн до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 22.05.2020 N АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки" (далi - рiшення Комiсiї N 460), яким пiдпункт 2.4. пункту 2 рiшення Комiсiї вiд 22.05.2020 N АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки" (далi - рiшення Комiсiї N 444) викладено в такiй редакцiї:

     "2.4. Розмiр ставки остаточного антидемпiнгового мита на iмпорт в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення, становить:

     - для виробника/експортера групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int'l Trading Inc) (10 Далiщiнцун, 421001 мiсто Хен'ян, провiнцiя Хунань, КНР) (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province, P.R.China): на труби обсаднi виключно з зовнiшнiми дiаметрами 193,68 мм та 244,48 мм за кодом 7304 29 30 00 згiдно з УКТЗЕД, на труби обсаднi виключно з зовнiшнiм дiаметром 508 мм за кодом 7304 29 90 00 згiдно з УКТЗЕД на рiвнi - 0 вiдс.; на iншi сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби, що класифiкуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згiдно з УКТЗЕД на рiвнi - 51,52 вiдс.;

     - для виробника/експортера групи компанiй Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (N 396, Джiнтанг Роуд, район Дунлi, Тяньцзiнь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301): на труби обсаднi виключно зовнiшнiм дiаметром 339,72 мм за кодом 7304 29 30 00 згiдно з УКТЗЕД, на труби обсаднi виключно зовнiшнiм дiаметром 473,08 мм за кодом 7304 29 90 00 згiдно з УКТЗЕД на рiвнi - 0 вiдс.; на iншi сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби, що класифiкуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згiдно з УКТЗЕД, крiм труб зазначених у пiдпунктi 2.41 цього пункту, на рiвнi - 51,52 вiдс.;

     - для iнших виробникiв та/або експортерiв з Китайської Народної Республiки сталевих безшовних гарячекатаних (гаряче-деформованих) труб, що класифiкуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згiдно з УКТЗЕД, крiм зазначених у 2.41 цього пункту, на рiвнi - 51,52 вiдсоткiв".

     Рiшенням Комiсiї N 460 пункт 2 рiшення Комiсiї N 444 доповнено пiдпунктами 2.41 та 2.42 такого змiсту:

     "2.41. Не застосовувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару на строк, який закiнчується через три роки з дня набрання чинностi рiшення Комiсiї вiд 22.05.2020 N АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки", у зв'язку з прийняттям добровiльних письмових цiнових зобов'язань щодо припинення демпiнгового iмпорту:

     - для виробника/експортера групи компанiй Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (N 396, Джiнтанг Роуд, район Дунлi, Тяньцзiнь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301): на труби бурильнi за кодом 7304 23 00 00 згiдно УКТЗЕД, на сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби зовнiшнiм дiаметром понад 473 мм, що класифiкуються за кодами 7304 19, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згiдно з УКТЗЕД, на труби обсаднi та насосно-компресорнi, що класифiкуються за кодом 7304 29 згiдно з УКТЗЕД (окрiм обсадних труб виключно зовнiшнiм дiаметром 339,72 мм за кодом 7304 29 30 00 згiдно з УКТЗЕД, обсадних труб виключно зовнiшнiм дiаметром 473,08 мм за кодом 7304 29 90 00 згiдно з УКТЗЕД, у зв'язку з встановленням ставки остаточного антидемпiнгового мита на рiвнi 0 вiдс.);

     - для виробника/експортера DP-Master Manufacturing Co., Ltd. (Shen'gang Industry, Jiangyin, Jiangsu, China, 214443) на труби бурильнi за кодом 7304 23 00 00 згiдно УКТЗЕД;

     - для виробника/експортера Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. (No.188, Fenglei Street, Houma, Shanxi Pro, 043013, P. R. China) на труби бурильнi за кодом 7304 23 00 00 згiдно УКТЗЕД.

     2.42. При iмпортi товару виробника/експортера групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int'l Trading Inc) (10 Далiщiнцун, 421001 мiсто Хен'ян, провiнцiя Хунань, КНР) (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province, P.R.China), виробника/експортера групи компанiй Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (N 396, Джiнтанг Роуд, район Дунлi, Тяньцзiнь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301), Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. (No.188, Fenglei Street, Houma, Shanxi Pro, 043013, P. R. China) стороною контракту (продавцем товару), можуть бути VOREX LLC (юридична адреса: 421 W 12 TH st., Erie, PA 16501, США, EIN N 81-4177949, Реєстрацiйний номер штату Пенсильванiя: 6422837), SGMC Limited (юридична адреса: 5/17F Bonham TC, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, КНР, Реєстрацiйний N: 69761576-000-08-19-6)".

     Рiшення Комiсiї N 460 набирає чинностi з дня опублiкування повiдомлення про нього у газетi "Урядовий кур'єр" вiд 04.09.2020 N 171 (6785), тобто з 05.09.2020.

     Вiдповiдно до Зобов'язань, узятих групою компанiй Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.), компанiями DP-Master Manufacturing Co., Ltd. та Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. (додаються), кожна поставка в Україну товару, визначеного рiшенням Комiсiї N 460, буде супроводжуватися:

     - сертифiкатом про походження, виданим уповноваженим органом Китайської Народної Республiки;

     - iнвойс-зобов'язанням за формою згiдно з додатком 2 (додаються).

     Додаток: в електронному виглядi.

В.о. заступника директора департаменту - начальника управлiння походження товарiв Департаменту митно-тарифного регулювання Володимир СТОРОЖЧУК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.