ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

08.09.2020 N 18-01-01/841

 

Департамент митних iнформацiйних технологiй


     На доповнення до службових записок Департаменту забезпечення митного оформлення вiд 28.08.2020 N 18-01-01/820 та вiд 01.09.2020 N 18-01-02/829 повiдомляємо, що наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020 N 305 "Про затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 26.08.2020 за N 818/35101, опублiкований 08.09.2020 у виданнi "Офiцiйний вiсник України", N 70, та набирає чинностi з 0 годин 09.09.2020.

     Звертаємо увагу, що з урахуванням змiн, внесених до пункту 3.1 роздiлу III Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.10.2012 N 1066, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2012 за N 2120/22432, для здiйснення контролю за перемiщенням товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що ввозяться на митну територiю України (незалежно вiд того здiйснюватиметься транзитне перемiщення товарiв чи випуск товарiв у вiдповiдний митний режим вiдбуватиметься безпосередньо у пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України) юридичними або фiзичними особами незалежно вiд виду транспорту у:

     1) вантажних вiдправленнях;

     2) супроводжуваному багажi;

     3) несупроводжуваному багажi;

     4) ручнiй поклажi,

     як ДКПТ може використовуватися попередня митна декларацiя (далi - ПД), подана до митного органу на паперовому носiї або у формi електронного документа (далi - ЕПД).

     ПД або ЕПД не подається у разi, якщо випуск товарiв здiйснюватиметься у пунктi пропуску у випадку, визначеному частиною сьомою статтi 365 Митного кодексу України.

В.о. директора Департаменту Олександр ДЕМЧЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.