ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

10.09.2020 N 16-01-02/668

 

Департамент митних iнформацiйних технологiй


Про набрання чинностi ухвали суду

     Iнформуємо, що службовою записку Департаменту з напряму реалiзацiї правових питань вiд 09.09.2020 N 10/555 повiдомлено про набрання чинностi ухвалою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 14.08.2020 по справi N 640/12153/20 (додається) за позовом ТОВ "СУБОС-ТЕХНО", ТОВ "Мiропласт", ТОВ "Опентек", ТОВ "Престиж-Полiмер", ПАТ "Лакма", ТОВ "Полiмер-Альянс", ТОВ "Альфаполiмер Україна", ТОВ "Виробнича фiрма "Полiмер" до Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi, Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України, третi особи ТОВ "Карпатнафтохiм", Держмитслужба.

     Цiєю ухвалою зупинено дiю рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 22.06.2020 N СП-451/2020/4411-03 про застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну товару незалежно вiд країни походження та експорту за описом, наведеним у ньому, та заборонено реалiзацiю/виконання цього рiшення Комiсiї.

     Така ухвала пiдлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно вiд її оскарження i вiдкриття виконавчого провадження.

     Вiдповiдна iнформацiя направлена на адреси митниць листом Держмитслужби вiд 09.09.2020 N 10/10-04/7/112 (додається).

     Просимо врахувати вказану iнформацiю в АСМО "Iнспектор".

     Додаток: на 33 арк. у 1 прим.

В. о. заступника директора департаменту - начальника управлiння походження товарiв Володимир СТОРОЖЧУК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.