ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.09.2020 N 18/18-01-04/7/152

 

Митницi Держмитслужби


     Повiдомляємо, що наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.09.2020 N 557 (далi - Наказ) внесено змiни до Класифiкатора Державної митної служби України, її територiальних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 листопада 2019 року N 495 (зi змiнами).

     Наказ оприлюднений на веб-сайтi Держмитслужби України (https://customs.gov.ua) та набирає чинностi з 0 годин 22 вересня 2020 року.

     Керiвникам митниць забезпечити доведення цiєї Iнформацiї до особового складу митниць, а також декларантiв.

В.о. директора Департаменту забезпечення митного оформлення Олександр ДЕМЧЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.