ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 259 Кримiнального кодексу України щодо посилення вiдповiдальностi за завiдомо неправдиве повiдомлення про загрозу безпецi громадян

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до статтi 259 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) такi змiни:

     1) абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2. Те саме дiяння, якщо об'єктами завiдомо неправдивого повiдомлення стали критично важливi об'єкти iнфраструктури або будiвлi чи споруди, що забезпечують дiяльнiсть органiв державної влади, або заклади охорони здоров'я, або заклади освiти або якщо воно спричинило тяжкi наслiдки чи вчинене повторно";

     2) доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Термiн "критично важливi об'єкти iнфраструктури" вживається у значеннi, визначеному в Законi України "Про основнi засади забезпечення кiбербезпеки України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 березня 2021 року
N 1292-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.