ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.02.2000 р. N 10/4-402-ЕП

 

Начальникам реґiональних митниць
Начальникам митниць


Про митне оформлення експорту металобрухту

     На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2000 N 1512/27 iнформуємо, що зареєстрованi у 1999 роцi контракти на експорт металобрухту (група 7204 за ТН ЗЕД), термiн дiї яких за дозволами, наданими до 01.01.2000, розповсюджується на 2000 рiк, пiдлягають перереєстрацiї.

     У зв'язку з цим з 01.03.2000 здiйснювати митне оформлення експортних партiй металобрухту (група 7204 за ТН ЗЕД) виключно по контрактах, що перереєстрованi або зареєстрованi у 2000 роцi.

Заступник Голови Служби

I. СОБОЛЬ

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.