ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

15.02.2000 р. N 13/1-462-ЕП

 

Начальникам митних органiв
Головним бухгалтерам

 

     На запит Запорiзької митницi вiд 20.01.2000 N 01-21-10/240 стосовно надання роз'яснення щодо правомiрностi застосування механiзму оподаткування, приведеному у додатку 2 до Порядку застосування єдиного платiжного документа при справляннi з фiзичних та юридичних осiб зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг з екологiчного контролю вантажiв та транспортних засобiв, зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення державного ветеринарного контролю, збору за проїзд автомобiльними дорогами України транспортними засобами iноземних власникiв, плати за iнспектування пiдкарантинних матерiалiв у пунктах пропуску через державний кордон України, надiсланого на адресу митних органiв листом вiд 19.08.98 N 13/1-1900-ЕП, Державна митна служба повiдомляє.

     Додатки 1 i 2 до Порядку застосування єдиного платiжного документа є лише зразком заповнення квитанцiї МД-1 i не є пiдставою для справляння податку на додану вартiсть.

     У практичнiй дiяльностi митницi слiд керуватись вимогами Закону України вiд 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть", який визначає платникiв податку на додану вартiсть, об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелiк неоподатковуваних та звiльнених вiд оподаткування операцiй, особливостi оподаткування експортних та iмпортних операцiй тощо. Податок на додану вартiсть справляється виключно у випадках, передбачених цим Законом.

Голова Служби Ю.П. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.