КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 липня 2021 р. N 773


Про внесення змiни до пункту 6 Технiчного регламенту щодо пакувальних комплектiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiну до пункту 6 Технiчного регламенту щодо пакувальних комплектiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 жовтня 2018 р. N 884 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 86, ст. 2830), виключивши в абзацi другому слова "та довгоiснуючих".

     2. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 75

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.