ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

30.10.95 р. N 11/1-4653

 

Начальникам територiальних митних управлiнь
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення українських марок акцизного збору при вивезеннi їх з України

     Доводимо до Вашого вiдома та керiвництва в оперативнiй роботi порядок митного оформлення марок акцизного збору у разi їх вивезення з митної територiї України для передачi iноземним виробникам ( постачальникам ) алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, розроблений на виконання п. 5 Указу Президента України "Про запровадження марок акцизного збору на алкогольнi напої та тютюновi вироби" вiд 16 вересня 1995 року N 849/95.

     1. Пiдставою для митного оформлення марок акцизного збору є заявка- розрахунок на придбання марок акцизного збору з вiдмiткою державної податкової iнспекцiї про сплату акцизного збору та копiя зовнiшньоекономiчного договору ( контракту ) з вiдмiткою державної податкової iнспекцiї про видачу марок акцизного збору.

     2. Пропуск марок акцизного збору через митний кордон України здiйснюється за умови виконання наступних вимог:

     - їх декларування митницi в режимi тимчасового вивезення:

     - подання митницi документiв для митного оформлення, якi передбаченi Тимчасовим положенням про порядок пропуску товарiв, майна, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України, затвердженим наказом державного митного комiтету України вiд 31.12.91 N 7, та Положенням про марки акцизного збору, затвердженим Указом Президента України вiд 18 вересня 1995 року N 849/95;

     - внесення в /становленому порядку митних зборiв.

     3. Вивезення марок акцизного збору здiйснюється в митому режимi "тимчасове вивезення" пiд зобов'язання про зворотне ввезення в термiн, що не перевищує один рiк.

     4. Декларування здiйснюється шляхом оформлення вантажної митної декларацiї з заявленням вiдомостей про марки акцизного збору, що вивозяться за межi митної територiї України iз зазначенням коду 4907 00 990 за ТН ЗЕД.

     При цьому зазначаємо, що п. 6.4.4. тимчасового положення про порядок пропуску ... по вiдношенню до марок акцизного збору не застосовується.

Голова Комiтету Л. Деркач
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.