ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ, КОТНРОЛIО МИТНОЇ ВАРТОСТI ТА МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

24.12.2021 N 15-03/1695

 

Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацiй i цифровiзацiї
Вiддiл прес-служби та взаємодiї з громадськiстю


     Для використання в роботi та з метою забезпечення виконання положень окремих угод про вiльну торгiвлю iнформуємо, що у 2022 роцi "вхiдна цiна" на одяг, що використовувався (товарна пiдкатегорiя УКТЗЕД 6309 00 00 20), вiдповiдно до:

     Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони та Додатку I-В до неї складатиме 18 евро за кг;

     Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї - 8,24 евро за кг.

В.о. директора Департаменту митних платежiв, контролю митної вартостi та митно-тарифного регулювання ЗЕД Дмитро ПАДУН
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.