ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.12.2021 N 15/15-03-02/7/6280

 

Митницям


Про заходи захисту нацiонального товаровиробника

     Для керiвництва та використання в роботi надсилаємо повiдомлення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) "Про внесення змiн до деяких рiшень Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi" та "Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї", якi опублiковано в газетi "Урядовий кур'єр" вiд 24.12.2021 N 248 (7116) (додаються).

     I. Комiсiєю 22.12.2021 прийнято рiшення N АД-524/2021/4411-03, згiдно з яким вирiшено:

     завершити перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування, порушений вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 15.02.2021 N АД-475/2021/4411-03;

     продовжити строком на п'ять рокiв дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 14.07.2006 N АД-135/2006/143-35, iз змiнами та доповненнями, i продовжених рiшеннями Комiсiї вiд 12.02.2010 N АД-227/2010/4403-41 та вiд 12.02.2016 N АД-351/2016/4411-05;

     пункт 2.9 рiшення Комiсiї вiд 14.07.2006 N АД-135/2006/143-35 викласти в такiй редакцiї:

     "2.9. Iмпорт на митну територiю України товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та у разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою у розмiрi 31,58 %.".

     II. Комiсiя, розглянувши матерiали Мiнекономiки щодо необхiдностi внесення технiчних уточнень, прийняла рiшення вiд 22.12.2021 N АД-528/2021/4411-03, згiдно з яким вирiшила:

     а) у рiшеннi Комiсiї вiд 22.05.2020 N АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки" викласти пiдпункт 2.42 пункту 2 рiшення у наступнiй редакцiї:

     "при iмпортi товару виробника/експортера групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int'l Trading Inc) (10 Далiщiнцун, 421001 мiсто Хен'ян, провiнцiя Хунань, КНР) (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province, P.R.China), виробника/експортера групи компанiй Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (N 396, Джiнтанг Роуд, район Дунлi, Тяньцзiнь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301), Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. (No. 188, Fenglei Street, Houma, Shanxi Pro, 043013, P. R. China) стороною контракту (продавцем товару), можуть бути VOREX LLC (юридична адреса: 201 German Street, Erie, PA 16507, США, EIN N 81-4177949, Реєстрацiйний номер штату Пенсильванiя: 6422837), SGMC Limited (юридична адреса: 5/17F Bonham ТС, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, КНР, Реєстрацiйний N: 69761576-000-08-19-6).";

     б) у рiшеннi Комiсiї вiд 27.08.2021 N АД-499/2021/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республiки" викласти у абзац восьмий пункту 2.4 рiшення у наступнiй редакцiї:

     "для виробника-експортера BURSA CIMENTOFABRIKASI А. S. (HaciIlyas Mahallesi, Ulubatli Hasan Bulvari No: 106 16250 Osmangazi /Bursa - Ttirkiye; Yeni Mahalle Uludag Caddesi No: 170 Kestel I Bursa) - 36,91 %;".

     При цьому рiшення Комiсiї вiд 22.12.2021 N АД-524/2021/4411-03 та N АД-528/2021/4411-03 набирають чинностi з дня опублiкування повiдомлення про них в газетi "Урядовий кур'єр", тобто з 25.12.2021.

     Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

В.о. директора Департаменту митних платежiв, контролю митної вартостi та митно-тарифного регулювання ЗЕД Дмитро ПАДУН
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.