КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 грудня 2021 р. N 1404


Про вихiд з Угоди про Мiжурядовий фельд'єгерський зв'язок

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Вийти з Угоди про Мiжурядовий фельд'єгерський зв'язок, вчиненої 22 сiчня 1993 р. у м. Мiнську.

     2. Мiнiстерству закордонних справ здiйснити вiдповiднi процедури згiдно з положеннями Вiденської конвенцiї про право мiжнародних договорiв та Закону України "Про мiжнароднi договори України".

     3. Ця постанова набирає чинностi одночасно iз Законом України "Про вихiд з Протоколу про внесення поправок до Угоди про Мiжурядовий фельд'єгерський зв'язок".

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 49

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.