МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 31 грудня 2021 року N 2971


Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) дезiнфекцiйних засобiв

     Вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", пункту 8 та пункту 13 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї) дезiнфекцiйних засобiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03 липня 2006 року N 908 (у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2018 року N 178), наказую:

     1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру дезiнфекцiйних засобiв дезiнфекцiйнi засоби згiдно з перелiком (додаток 1*).

     2. Вiдмовити у державнiй реєстрацiї дезiнфекцiйних засобiв згiдно з перелiком (додаток 2*).

____________
     * Не наводиться.

     3. Директорату фармацевтичного забезпечення (Задворних I. С.) розмiстити, з урахуванням внесених цим наказом змiн, Державний реєстр дезiнфекцiйних засобiв на офiцiйному вебсайтi Мiнiстерства охорони здоров'я України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Комарiду О. О.

Мiнiстр Вiктор ЛЯШКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.