ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.12.2021 N 17-1/17-01-04/7/3341

 

Митницям (крiм Енергетичної та Координацiйно-монiторингової митниць)


Про надання iнформацiї

     Листом Державної митної служби України вiд 19.05.2021 N 17-1/17-01-04/7/845 митницям надiслано для врахування в роботi лист Мiнiстерства закордонних справ України вiд 14.05.2021 N 51/15-231-31600 щодо особливостей реєстрацiї та зняття з реєстрацiї транспортних засобiв в уповноважених реєстрацiйних органах, зокрема, Королiвства Нiдерланди, а також зразки реєстрацiйних документiв транспортних засобiв.

     З метою впорядкування дiяльностi митних органiв повiдомляємо, що лист Мiнiстерства доходiв i зборiв України вiд 06.02.2014 N 2996/7/99-99-24-01-01-17 не застосовувати.

В. о. директора Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Олег ГОЯ
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.