ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

31.12.2021 N 16-1/16-01/7/598

 

Митницям

     Для використання в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2021 N 1424 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2022 рiк", яку оприлюднено на Урядовому порталi (копiя додається).

     Додаток: на 14 арк. у 1 прим.

В.о. начальника Управлiння нетарифного регулювання Леонiд МУРОМЦЕВ
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.