МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 5 сiчня 2022 року N 19


Про призначення приватного акцiонерного товариства "Миколаївський експертно-технiчний центр" органом з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi

     Вiдповiдно до статей 7 i 35 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", частини третьої статтi 2 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi", пункту 9 Порядку видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дiї або анулювання такого свiдоцтва, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.11.2020 N 1071, наказую:

     1. Призначити приватне акцiонерне товариство "Миколаївський експертно-технiчний центр" (вул. Севастопольська, 67, м. Миколаїв, 54055, iдентифiкацiйний код 23083365) органом з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у Технiчному регламентi рухомого обладнання, що працює пiд тиском, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018 N 536, з присвоєним iдентифiкацiйним номером UA.TR.027.

     2. Видати приватному акцiонерному товариству "Миколаївський експертно-технiчний центр" свiдоцтво про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра економiки України згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

Заступник Мiнiстра економiки України Олександр ГРИБАН
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.