МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 5 сiчня 2022 року N 21


Про утворення секторальної групи призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, i визначення сфери її вiдповiдальностi

     Вiдповiдно до статтi 44 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", з метою координацiї та спiвпрацi мiж органами з оцiнки вiдповiдностi, призначеними згiдно з Технiчним регламентом приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018 N 814, наказую:

     1. Утворити секторальну групу призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018 N 814 (далi - секторальна група).

     2. Визначити сферу вiдповiдальностi секторальної групи згiдно з додатком.

     3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України вiд 24.02.2020 N 308 "Про утворення секторальної групи призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом приладiв, що працюють на газоподiбному паливi".

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра економiки України згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

Виконувач обов'язкiв Мiнiстра економiки України Олександр ГРИБАН

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiки України "Про утворення секторальної групи призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, i визначення сфери її вiдповiдальностi"
05.01.2022 N 21

Сфера вiдповiдальностi секторальної групи призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом приладiв, що працюють на газоподiбному паливi

Назва технiчного регламенту Процедура оцiнки вiдповiдностi, передбачена технiчним регламентом
Технiчний регламент приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018 N 814 Модуль B (експертиза типу - поєднання експертизи типового зразка та його проекту), пункти 1 - 11 додатка 2;
модуль C2 (вiдповiднiсть типу на основi внутрiшнього контролю виробництва з проведенням перевiрок продукцiї пiд наглядом через випадковi iнтервали часу), пункти 12 - 17 додатка 2;
модуль D (вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi виробничого процесу), пункти 18 - 33 додатка 2;
модуль E (вiдповiднiсть типу на основi забезпечення якостi продукцiї), пункти 34 - 49 додатка 2;
модуль F (вiдповiднiсть типу на основi перевiрки продукцiї), пункти 50 - 63 додатка 2;
модуль G (вiдповiднiсть на основi перевiрки одиницi продукцiї), пункти 64 - 72 додатка 2
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.