ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ, КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТI ТА МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

28.12.2021 N 15-03/1707

 

Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацiй i цифровiзацiї
Департамент митного аудиту та облiку осiб


Про надання iнформацiї

     Для керiвництва в роботi надсилаємо повiдомлення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi:

     "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну крохмалю картопляного походженням з Республiки Бiлорусь";

     "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну фанери походженням з Республiки Бiлорусь";

     "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деревостружкових плит походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї", якi було направлено на адреси митниць листом Держмитслужби, копiя якого додається.

     Додаток: на 13 арк. у 1 прим.

В.о. директора Департаменту Дмитро ПАДУН
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.