ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.12.2021 N 15/15-01-03/7/6225

 

Митнтцям


Про змiни в законодавствi

     Iнформуємо, що 01 сiчня 2022 року набирають чинностi змiни до Податкового кодексу України, внесенi Законом України вiд 30 листопада 2021 року N 1914-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень" (далi - Закон).

     Зазначеними змiнами, зокрема:

     приведено коди товарiв згiдно з УКТ ЗЕД у вiдповiднiсть до Митного тарифу України, введеного Законом України вiд 04 червня 2020 року N 674-IX "Про Митний тариф України";

     передбачено звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiй iз ввезення на митну територiю України:

     - iнвестицiйного золота, включаючи iнвестицiйне золото у виглядi сертифiкатiв розподiленого чи нерозподiленого золота, або золота, яким торгують на золотих рахунках, зокрема, позик золота та свопiв, що передбачають право власностi або право вимоги стосовно iнвестицiйного золота, а також операцiї з iнвестицiйним золотом, що передбачають ф'ючерснi та форварднi угоди, що призводять до передачi права власностi або права вимоги стосовно iнвестицiйного золота (пункт 197.26 статтi 197 Податкового кодексу України);

     - обладнання та комплектуючих, що ввозяться у митному режимi iмпорту суб'єктами господарювання, якi вiдповiдають критерiям, визначеним пунктом 68 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Податкового кодексу України, виключно для використання у власнiй виробничiй дiяльностi, та класифiкуються за товарними пiдкатегорiями згiдно з УКТ ЗЕД, визначеними цим пунктом (пункт 68 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Податкового кодексу України);

     продовжено дiю положень:

     - пункту 23 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України щодо тимчасового звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiй з iмпорту вiдходiв та брухту чорних i кольорових металiв, а також паперу та картону для утилiзацiї (макулатури та вiдходiв) товарної позицiї 4707 згiдно з УКТ ЗЕД - до 1 сiчня 2027 року;

     - пункту 65 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України щодо тимчасового надання розстрочення сплати податку на додану вартiсть при ввезеннi на митну територiю України з помiщенням в митний режим iмпорту обладнання та комплектуючих, що класифiкується за товарними пiдкатегорiями згiдно з УКТ ЗЕД визначеними цим пунктом - до 1 сiчня 2025 року.

     Положення Закону щодо пiльг в оподаткуваннi товарiв враховано в наказi Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 грудня 2021 року N 696 "Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України", оприлюдненого на офiцiйному вебпорталi Державної митної служби України в рубрицi "Документи" 21.12.2021.

     Також звертаємо увагу, що абзацом другим пункту 190.1 статтi 190 Податкового кодексу України (згiдно зi змiнами, внесеними Законом) визначено базою оподаткування для тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, що ввозяться на митну територiю України, максимальну роздрiбну цiну таких товарiв без урахування податку на додану вартiсть.

     Iнформацiя про максимальнi роздрiбнi цiни розмiщується на офiцiйному вебпорталi Державної податкової служби України.

     До внесення змiн до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011, при здiйсненнi митного оформлення товарiв, зазначених в абзацi другому пункту 190.1 статтi 190 Податкового кодексу України, застосовувати код надходжень податку на додану вартiсть "032".

В. о. директора Департаменту митних платежiв, контролю митної вартостi та митно-тарифного регулювання ЗЕД Дмитро ПАДУН
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.