ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.12.2021 N 15/15-03-02/6285

 

Митницям


Про заходи захисту нацiонального товаровиробника

     Для керiвництва та використання в роботi надсилаємо повiдомлення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя), якi опублiковано в газетi "Урядовий кур'єр" вiд 24.12.2021 N 248 (7116) та набирають чинностi через 30 днiв з дня опублiкування повiдомлень про них (тобто з 24.01.2022) (додаються):

     "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну крохмалю картопляного походженням з Республiки Бiлорусь":

     "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну фанери походженням з Республiки Бiлорусь";

     "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деревостружкових плит походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї".

     Комiсiєю 22 грудня 2021 року прийнято рiшення, згiдно з якими вирiшено застосувати строком на п'ять рокiв остаточнi антидемпiнговi заходи:

     I. N АД-525/2021/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну крохмалю картопляного походженням з Республiки Бiлорусь" щодо iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь, що має такий опис:

     крохмаль картопляний, що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодом 1108 13 00 00.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадженню справляння остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 23,8 вiдсотка.

     Документальне пiдтвердження опису товару забезпечується шляхом надання документа про якiсть (сертифiкат, паспорт, тощо), складеного виробником товару, або висновку експертних установ (органiзацiй) вiдповiдно до частини третьої статтi 357 Митного кодексу України.

     У разi вiдсутностi на момент митного оформлення зазначених документiв остаточне антидемпiнгове мито сплачується за встановленою ставкою.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 23,8 вiдсотка.

     II. N АД-522/2021/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну фанери походженням з Республiки Бiлорусь" щодо iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь, що має такий опис:

     фанера клеєна з шаруватої деревини у листах товщиною вiд 5 мм до 30 мм (включно) з максимальними розмiрами довжини та ширини (одночасно) не бiльш як 1 650 мм, що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодами 4412 31 90 00; 4412 33 00 00; 4412 34 00 00; 4412 39 00 00; 4412 99 40 00; 4412 99 50 00; 4412 99 85 00.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита:

Назва експортера Адреса експортера Ставка, вiдс.
для виробника-експортера ВАТ "ФанДОК Республiка Бiлорусь, 213802,
Могилевська область, м. Бобруйськ, вул. Ленiна, 95
25,71
для виробника-експортера ВАТ "Мостовдрев" Республiка Бiлорусь, 231592,
Гродненська область, Мостовський р-н, м. Мости, вул. Радянська, 38
25,71
для виробника-експортера ВАТ "Борисовдрев" Республiка Бiлорусь, 222520,
м. Борисов, вул. 30 рокiв ВЛКСМ, 18
25,71
для iнших виробникiв та експортерiв   41,35

     При цьому, виробник-експортер має бути одночасно виробником, експортером товару та стороною зовнiшньоекономiчного контракту, укладеного з резидентами України, на поставку товарiв в Україну.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою - 41,35 вiдсоткiв.

     III. N АД-523/2021/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деревостружкових плит походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї" щодо iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї, що має такий опис:

     деревостружковi плити з деревини (ДСП), що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами 4410 11 10 00, 4410 11 30 00 та 4410 11 90 00.

     При цьому справляння остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється при iмпортi на митну територiю України ДСП походженням з:

     Республiки Бiлорусь за ставкою 45,14 вiдс.;

     Росiйської Федерацiї - 18,19 вiдсоткiв.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою - 45,14 вiдсоткiв.

     Додаток: на 10 арк. у 1 прим.

В.о. директора Департаменту митних платежiв, контролю митної вартостi та митно-тарифного регулювання ЗЕД Дмитро ПАДУН
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.