КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 березня 2022 р. N 259

 

Про внесення змiн у додаток 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2021 р. N 1424

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiни у додаток 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2021 р. N 1424 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2022 рiк" (Офiцiйний вiсник України, 2022 р., N 4, ст. 217), доповнивши його такими позицiями:

"Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД Обсяг квоти/ одиниця вимiру
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi 3102 0 тонн
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi 3103 0 тонн
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi 3104 0 тонн
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг 3105 0 тонн".
 
Прем'єр-мiнiстр України
Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 75

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.