Документ скасований: Постанова КМУ № 864 від 03.09.2005

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 листопада 1998 р. N 1809


Про додатковi заходи щодо недопущення iмпорту неякiсних лiкеро-горiлчаних виробiв

     З метою недопущення iмпорту неякiсних лiкеро-горiлчаних виробiв Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Установити, що сертифiкати вiдповiдностi на лiкеро-горiлчанi вироби, що iмпортуються, видаються суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лише на пiдставi атестацiї виробництва лiкеро-горiлчаних виробiв, яка проводиться органами Державного комiтету по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї вiдповiдно до ДСТУ 3414-96.

     2. На часткову змiну пункту 39 Порядку заняття торговельною дiяльнiстю i правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 1995 р. N 108 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст.118) та абзаца першого пункту 5 Правил роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 липня 1996 р. N 854 (ЗП України, 1996 р., N 15, ст.418), установити, що копiї зазначених у пунктi 1 цiєї постанови сертифiкатiв вiдповiдностi, виданi органами сертифiкацiї i скрiплення їх печатками, чиннi лише за умови, якщо для їх оформлення використано бланки, захищенi вiд пiдробки.

     3. Державному комiтетовi по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї залучати представникiв Державного комiтету з монополiї на виробництво та обiг спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв до складу комiсiй з проведення атестацiї виробництва лiкеро-горiлчаних виробiв.

     4. Сертифiкати вiдповiдностi на випущенi серiйно лiкеро-горiлчанi вироби, виданi на пiдставi обстеження виробництва даної продукцiї до набрання чинностi цiєю постановою, дiють протягом зазначеного у них термiну.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.