Наказ Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України,
Мiнiстерства фiнансiв України

вiд 24 лютого 2000 року N 39/36


Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу вiд 29.06.98 N 91/149 "Про затвердження: Iнструкцiї про порядок справляння та використання зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через   державний кордон України; форми квитанцiї та Iнструкцiї щодо застосування квитанцiї при сплатi збору (готiвкою) за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення екологiчного   контролю в пунктах пропуску через державний кордон України"

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
23 березня 2000 р. за N 184/4405


     У зв'язку з прийняттям постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.99 N 2272 "Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.01.96 N 113" НАКАЗУЄМО:

     1. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України i Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.06.98 N 91/149 "Про затвердження: Iнструкцiї про порядок справляння та використання зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України; форми квитанцiї та Iнструкцiї щодо застосування квитанцiї при сплатi збору (готiвкою) за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 13.07.98 за N 442/2882.

     2. Головнiй державнiй екологiчнiй iнспекцiї Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (П. Свирид) довести наказ до вiдома та виконання Рескомприроди Автономної Республiки Крим, держуправлiнь екобезпеки в областях, мiстах Києвi та Севастополi, держiнспекцiй охорони Чорного та Азовського морiв.

     3. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

Перший заступник Мiнiстра охорони   навколишнього природного середовища  та ядерної безпеки України В. Братiшко
Мiнiстр фiнансiв України I. Мiтюков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.