ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕТАЙПОГРАМА

18.07.96 р. Т-450

Начальникам територiальних
митних управлiнь
Начальникам Київської,
Київської спецiалiзованої,
Бориспiльської,
Севастопольської митниць

     З 17.07.96 р. питання продовження термiну зворотнього вивезення за межi України транспортних засобiв, якi належать представництвам IНОФIРМ вирiшує виключно Держмитком, лист Держмиткому вiд 23.05.96 р. N 11/6-3488 в частинi, шо стосується продовження термiну зворотнього вивезення транспортних засобiв, шо належать представництвам iнофiрм вважати таким, шо втратив чиннiсть.

Заступник Голови Комiтету

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.