ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.04.2000 р. N 19/2-1186-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо направлення заяв до арбiтражних судiв

     Постановою судової колегiї по перегляду рiшень, ухвал, постанов Вищого арбiтражного суду України вiд 28.02.2000 N 04-1/1-5/93 скасовано рiшення Вищого арбiтражного суду України вiд 14.09.99 у справi N 1/63 (про визнання недiйсною постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.05.99 N 840).

     На пiдставi статтi 113 Арбiтражного процесуального кодексу України, прошу до 28.04.2000 подати до арбiтражних судiв заяви про перегляд рiшень судiв за нововиявленими обставинами.

     Про результати проведеної роботи iнформувати Правове управлiння Держмитслужби.

Перший заступник Голови Служби О.Б. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.