ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо фiнансування дорожнього господарства
(витяг)


     Верховна Рада України постановляє:

     . . . . .

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2000 року.

     2. Починаючи з 1 сiчня 2000 року управлiння та експлуатацiя транспортних засобiв, ввезених на митну територiю України пiд зобов'язання щодо їх зворотнього вивезення згiдно з митним законодавством України, дозволяється виключно особам - нерезидентам, визначеним власниками таких транспортних засобiв у момент перетину митного кордону України, або членам їх сiмей (дружина, чоловiк, дiти, батьки). При цьому передача у володiння або користування таких транспортних засобiв iншим особам не дозволяється. Такий же порядок застосовується i до транспортних засобiв (самохiдних машин i механiзмiв), якi перевозяться через митну територiю України транзитом.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
16 липня 1999 року
N 986-XIV
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.