ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

03.12.98 N 15/1-2954-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     В зв'язку з запитами митниць щодо порядку заповнення графи 47 ВМД при митному оформленнi окремих видiв вантажiв, роз'яснюємо наступне.

     1. При митному оформленнi iмпортних вантажiв, якi на пiдставi рiшень судiв (в т.ч. арбiтражних) звiльняються вiд сплати митних платежiв та податкiв, код способу платежу в гр.47 вказувати "00". При цьому у гр.44 ВМД зазначаються пiдстави, на основi яких нарахованi та вказанi у гр.47 митнi платежi не стягуються.

     2. При митному оформленнi вантажiв, операцiї з якими не є об'єктами оподаткування, митнi платежi (акцизний збiр чи податок на додану вартiсть, в залежностi вiд умов оподаткування), не нараховуються.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.