ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.04.2000 р. N 15/3-1471-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 10.02.2000 N 15/3-400-ЕП

     У зв'язку з запитами суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi щодо неможливостi здiйснювати митне оформлення продовольчого зерна у вiдповiдностi до положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.12.99 N 2348 за мiсцем акредитацiї пiдприємства-iмпортера, повiдомляємо.

     Оформлення продовольчого зерна у вiдповiдностi до положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.12.99 N 2348 у митницях iнших нiж тi, в зонi дiяльностi яких розташованi iмпортери, можливе при умовi погодження цього питання мiж митницею, в зонi дiяльностi якої розташований суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, та митницею, в якiй вiн збирається здiйснити декларування вантажу. Таке погодження проводиться згiдно загальноустановленого порядку.

     Для здiйснення контролю за наданням пiльгового оподаткування в межах визначених обсягiв начальникам митниць забезпечити обмiн iнформацiєю (обсяги розподiлу продовольчого зерна, зразки пiдписiв й печаток вiдповiдальних осiб, тощо) мiж пiдпорядкованими митницями.

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.