Документ скасований: Постанова КМУ № 508 від 16.03.2000

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про встановлення мiнiмальної митної вартостi на iмпоpтнi лiкеро-горiлчанi вироби та пиво

ПОСТАНОВА

вiд 2 грудня 1996 р. N 1433

     З метою забезпечення повноти справляння податку на добавлену вартiсть пiд часу iмпорту лiкеро-горiльчаних виробiв та пива суб'єктами господарювання, недопущення зниження їх митної вартостi Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Встановити мiнiмальну митну вартiсть на iмпортнi лiкеро-горiльчанi вироби та пиво згiдно з додатком.

     2. Ця постанова набуває чинностi з дня опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр мiнiстр України П.Лазаренко

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 1996р. N1433

 

МIНIМАЛЬНА МИТНА ВАРТIСТЬ НА IМПОРТНI ЛIКЕРО-ГОРIЛЬЧАНI ВИРОБИ ТА ПИВО

(у доларах США)

 Код виробiв за
 Гармонiзованною
 системою опису та
 кодування товарiв
Опис товару згiдно з Гармонiзованною
системою опису та кодування товарiв
  За
 один
 лiтр
 2203 00
 2208 10100


 2208 20


 2208 30
 2208 40
 2208 50
 2208 90-
 2208 90 110-
 2208 90 190
 2208 90 130
 2208 90 330
 2208 90 390


2208 90 510-
2208 90 530
2208 90 550
2208 90 590
2208 90 710

2208 90 730
2208 90 790
Пиво солодове
Напої ароматичнi гiркi з вмiстом
спирту вiд 44,2 вiдсотка до 49,2
вiдсотка об'эму
Мiцнi спиртнi напої, отриманi
в результатi дистиляциї(перегонки)
виноградного вина або вичавок виноград
Вiскi
Ром i тафiя
Джин та ялiвцева настойка
Iншi


Горiлка
Сливова, грушева або вишнева спиртова
настойка(крiм лiкерiв)
Iншi спиртнi напої, лiкери та
iншi алкогольнi напої
Спиртнi напої(крiм лiкерiв)

Лiкери
Iншi алкогольнi напої
Спиртнi напої(крiм лiкерiв),
перегнанi з фруктiв
Iншi
Лiкери та iншi алкогольнi напої
 0,45
    6*


    6*


  10*
  10*
  10*
  10*


    5*
    5*    8*

  12*
  10*
  10*

  10*
  12*

* Тут i далi мається на увазi митна вартiсть за один лiтр стопроцентного спирту.

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.Пустовойтенко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.