ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

18.05.2000 р. N 19/2-1783-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про постанову судової колегiї по перегляду рiшень, ухвал, постанов Вищого арбiтражного суду України

     Повiдомляємо, що постановою судової колегiї по перегляду рiшень, ухвал, постанов Вищого арбiтражного суду України вiд 23.02.2000 по справi N 04-1/1-16/142 (копiя додається) скасовано рiшення Вищого арбiтражного суду України вiд 07.07.99 по справi N 5/44 про визнання недiйсною постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.09.98 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65".

Додаток: згадане по тексту, на 3 арк.

В.о. Голови Служби О.Б. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.