ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

27 березня 2000р. N 255


Про переакредитацiю пiдприємств з Київської спецiалiзованої митницi у транзитнi-вантажнi вiддiли КРМ.

     З метою забезпечення чiткого виконання наказу Держмитслужби України вiд 14.01.2000р. N 19 "Про лiквiдацiю Київської спецiалiзованої митницi", наказу ДМСУ N 237 вiд 31.05.96р., наказу КРМ N 71 вiд 05.07.96р.

     НАКАЗУЮ:

     1. Акредитацiя пiдприємств, якi були на облiку в Київськiй спецiалiзованiй митницi, анулюється з 03.04.2000р.

     2. Начальникам оперативних пiдроздiлiв забезпечити прийом акредитацiйних документiв учасникiв ЗЕД, якi були акредитованi на КСМ, з метою облiку по мiсцю державної реєстрацiї.

     Пiдприємства, якi мали подвiйну акредитацiю та були зареєстрованi на КРМ з 01.01.98р. переакредитацiю не проходять. Суб'єкти ЗЕД, якi зареєстрованi на КРМ до 01.01.98р. - повиннi пройти переакредитацiю в зв'язку зi змiною розрахункових рахункiв.

     3. Даний наказ довести до вiдома суб'єктiв ЗЕД.

     4. Начальнику загального вiддiлу ознайомити з наказом начальникiв оперативних пiдроздiлiв пiд пiдпис.

     5. Контроль за виконанням даного наказу покладається на начальникiв оперативних пiдроздiлiв.

     6. Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник Київської регiональної митницi О.I.Симонов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.