ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м.Київ

05 квiтня 2000 р. N 273


Про переакредитацiю представництв iноземних фiрм, ранiше акредитованих в Київськiй спецiалiзованiй митницi

     З метою забезпечення чiткого виконання наказу Держмитслужби України вiд 14.01.2000 р. N 19 "Про лiквiдацiю Київської спецiалiзованої митницi", наказу ДМСУ N 237 вiд 31.05.1996р., наказу КРМ N 71 вiд 05.07.1996 р.

     НАКАЗУЮ:

     1. Провести переакредитацiю в КРМ представництв iноземних фiрм, ранiше акредитованих в Київськiй спецiалiзованiй митницi до 01.06.2000 р.

     2. До 01.06.2000 р., разом з новими акредитацiйними картками, виданими вiддiлом контролю за вантажами та багажем дипкорпусу та iнофiрм КРМ, дiють картки виданi цим вiддiлом в Київськiй спецiалiзованiй митницi.

     3. Даний наказ довести до вiдома суб'єктiв ЗЄД.

     4. Начальнику загального вiддiлу ознайомити з наказом начальникiв оперативних пiдроздiлiв.

     5. Контроль за виконанням даного наказу покладається на начальникiв оперативних пiдроздiлiв.

     6. Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник Київської регiональної митницi О.I.Симонов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.