МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

     На виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та з метою забезпечення економiчних iнтересiв України при укладаннi та здiйснення суб'єктами господарської дiяльностi України зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) постановляємо:

     При укладаннi суб'єктами господарської дiяльностi України зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), де посередником виступають зовнiшньоекономiчнi органiзацiї колишнього Союзу РСР, необхiдно дотримуватись наступних обов'язкових умов взаємовiдносин з вищевказаними посередниками:

     - при укладаннi зовнiшньоекономiчного договору (контракту) право власностi суб'єкта господарської дiяльностi України на продукцiю (послуги, роботи), що експортуються, не повинно переходити до посередника;

     - правове регулювання взаємовiдносин при укладаннi зовнiшньоекономiчного договору (контракту) суб'єкта господарської дiяльностi України через посередника в особi зовнiшньоекономiчної органiзацiї колишнього Союзу РСР будується тiльки на основi вiдповiдного договору (договору-комiсiї, договору-доручення, агентської угоди) з ним по кожному зовнiшньоекономiчному договору (контракту);

     - взаєморозрахунки суб'єктiв господарської дiяльностi України по зовнiшньоекономiчних договорах (контрактах), укладених через посередникiв в особi зовнiшньоекономiчних органiзацiй колишнього Союзу РСР, повиннi здiйснюватись через банки України;

     - виконання грошових зобов'язань по сплатi комiсiйних вiдсоткiв по договорах-комiсiї, агентських угодах, договорах-доручень при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами господарської дiяльностi України через посередника в особi зовнiшньоекономiчних органiзацiй колишнього Союзу РСР здiйснюється пiсля надходження коштiв по договору (контракту) на рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi України.

Перший заступник Мiнiстра зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України Б.В. СОБОЛЄВ
7 вересня 1992 року
N 10-24/01-89/13
Заступник Голови Державного митного комiтету України
О.Б. ЄГОРОВ
7 вересня 1992 року
N 13
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.