ВИЩИЙ АРБIТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 31.05.2000 р. N 01-8/249

 

Арбiтражнi суди України


Про рiшення Вищого арбiтражного суду України зi справ про визнання недiйсними постанов Кабiнету Мiнiстрiв України


     Повiдомляємо, що рiшеннями Вищого арбiтражного суду України визнавались недiйсними такi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) вiд 18.09.98 р. N 1460 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" (рiшення вiд 07.07.99 р. у справi N 5/44);

     2) вiд 19.05.99 р. N 840 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" (рiшення вiд 14.09.99 р. у справi N 1/63).

     Постановами судової колегiї Вищого арбiтражного суду України по перегляду рiшень, ухвал, постанов вiд 23.02.2000 р. N 04-1/1-16/142 та вiд 28.02.2000 р. N 04-1/1-5/39 названi рiшення Вищого арбiтражного суду України з цих справ скасовано, вiдповiднi постанови визнанi такими, що виданi в межах повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Про викладене повiдомляється в порядку iнформацiї та для врахування у вирiшеннi спорiв.

Заступник Голови Вищого
арбiтражного суду України
А. Осетинський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.