Документ скасований: Наказ КРМ № 265 від 20.03.2002

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДОРУЧЕННЯ

29 червня 2000р. N 75


При змiнi назви фiрми

     Оскiльки почастiшали випадки змiни назви пiдприємства, без змiни кода ЄДРПОУ та iнших вiдомостей по пiдприємству, при запитi правоохоронних органiв пошук по назвi (старiй) викликає певнi труднощi.

     ДОРУЧАЮ:

     1. Всiм керiвникам пiдроздiлiв регiональної митницi дати розпорядження групам акредитацiї вiдповiдних ТВВ про те, що в разi змiни назви, пiдприємство повинне проходити переакредитацiю з присвоєнням йому нового номеру картки акредитацiї. Стара картка акредитацiї анулюється та залишається в архiвi з написом "Анульовано. Змiна назви. Дата.".

     2. В електроннiй копiї акредитацiю даного пiдприємства пiд старим номером анулювати.

     3. До вiддiлу IАР та МС надiслати рапорт про анулювання картки акредитацiї, в зв'язку iз чим.

     4. Керiвникам пiдроздiлiв митницi необхiдно довести до вiдома всiх учасникiв ЗЕД змiст цього доручення.

     5. Начальнику загального вiддiлу ознайомити з дорученням начальникiв оперативних пiдроздiлiв пiд пiдпис.

     6. Вiдповiдальнiсть за виконання цього доручення несуть керiвники пiдроздiлiв.

     7. Загальний контроль залишаю за собою.

В. о. Начальника Київської регiональної митницi О.I.Симонов
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.