ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

31.12.98 р. N 21/1-3215-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     У зв'язку iз випадками засвiдчення молдавського походження товарiв на бланках Торгово-промислової палати Приднiстровської Молдавської Республiки, звертаємо увагу, що згiдно з законодавством Республiки Молдова, право видачi сертифiкатiв СТ-1 про походження товарiв має виключно Торгово-промислова палата Республiки Молдова.

     Сертифiкати форми СТ-1, якi завiренi Торгово-промисловою палатою Приднiстровської Молдавської Республiки не визнаються такими, що пiдтверджують молдавське походження для цiлей безмитного ввезення товарiв в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Молдова про вiльну торгiвлю.

Заступник Голови Служби О.П.Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.