ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.01.99 N 09/1-018-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо пiдроблених документiв

     На адресу Держмитслужби надходить iнформацiя, що в останнiй час особливо пiсля внесення змiн до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України, зокрема щодо заборони ввезення в Україну для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, якi на момент ввезення виготовленi 5 i бiльше рокiв тому, почастiшали випадки ввезення на митну територiю України транспортних засобiв, вiк яких бiльше 5 рокiв по дорученнях на право користування, виданих громадянам України за кордоном, що мiстять вiдбитки печаток i штампiв Генерального консульства України в Нiмеччинi, його окремих пiдроздiлiв, або ж виконанi на "бланках" Посольства України в Нiмеччинi.

     Як показує вивчення зазначених доручень, вони не мають установленого взiрця i в бiльшостi випадкiв мiстять ознаки пiдробки документiв.

     До одержання Держмитслужбою iнформацiї вiд Мiнiстерства закордонних справ України щодо оригiналiв вiдбиткiв печаток i штампiв, якi використовуються державними представництвами України у Нiмеччинi та Республiцi Польща, а також iнформацiї про взiрцi бланкiв документiв типу "Доручення" та iнших прошу звернути особливу увагу при митному оформленнi транспортних засобiв на вищезазначенi документи, що подаються громадянами та по можливостi не допустити їх використання при митному оформленнi транспортних засобiв.

Заступник Голови Служби I.М. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.