ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

05.01.1999 р. N 2


Про затвердження Порядку подання Державнiй митнiй службi України звiтiв про недоставки вантажiв у митницi призначення

     З метою впорядкування надходження до Державної митної служби України iнформацiї щодо контролю за доставкою товарiв у митницi призначення

     Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Порядок подання Державнiй митнiй службi України звiтiв про недоставки вантажiв у митницi призначення (далi - Порядок).

     2. Начальникам реґiональних митниць та митниць прямого пiдпорядкування визначити коло посадових осiб, вiдповiдальних за виконання вимог зазначеного Порядку.

     3. Вважати такими, що втратили чиннiсть, листи Держмитслужби вiд 30.01.98 N 11/1-1016, вiд 08.10.98 N 9/1-2379-ЕП вiд 06.01.98 N11/1-94, вiд 04.08.97 N09/1603-ЕП, телетайпограма Держмитслужби вiд 13.08.97 Т-533.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I.М.

Голова Служби Ю.П. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.