АКРЕДИТАЦIЯ

     Вiдповiдно до частини 3 статтi 265 Митного кодексу України, пiдприємства можуть бути декларантами, за умови перебування їх на облiку в органах доходiв i зборiв України.

     Статтею 455 Митного кодексу України визначено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, веде централiзований облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами. Порядок облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015 N 552.

     Взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, проводиться одноразово у вiдповiдному пiдроздiлi будь-якої митницi:
     1) за зверненням таких осiб, у тому числi засобами електронного зв'язку, до вiдповiдних пiдроздiлiв митниць;
     2) при першому здiйсненнi такими особами операцiй з товарами, контроль за якими вiдповiдно Митного кодексу України та iнших актiв законодавства України покладено на митницi ДФС.

     Облiковий номер особи є дiйсним на всiй митнiй територiї України. Такий самий облiковий номер не може бути присвоєно iншiй особi.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.