АРБIТРАЖНИЙ СУД

     При розглядi документiв в даному роздiлi слiд враховувати, що деякими положеннями Цивiльного кодексу України передбачено вiдшкодування шкоди, заподiяної органом державної влади фiзичнiй або юридичнiй особi.

     Стаття 1173. Вiдшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республiки Крим або органом мiсцевого самоврядування

     Шкода, завдана фiзичнiй або юридичнiй особi незаконними рiшеннями, дiєю чи бездiяльнiстю органу державної влади, органу влади Автономної Республiки Крим або органу мiсцевого самоврядування при здiйсненнi ними своїх повноважень, вiдшкодовується державою, Автономною Республiкою Крим або органом мiсцевого самоврядування незалежно вiд вини цих органiв.

     Стаття 1174. Вiдшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республiки Крим або органу мiсцевого самоврядування

     Шкода, завдана фiзичнiй або юридичнiй особi незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю посадової або службової особи органу державної влади, органу влади Автономної Республiки Крим або органу мiсцевого самоврядування при здiйсненнi нею своїх повноважень, вiдшкодовується державою, Автономною Республiкою Крим або органом мiсцевого самоврядування незалежно вiд вини цiєї особи.

     Стаття 1175. Вiдшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республiки Крим або органом мiсцевого самоврядування у сферi нормотворчої дiяльностi

     Шкода, завдана фiзичнiй або юридичнiй особi в результатi прийняття органом державної влади, органом влади Автономної Республiки Крим або органом мiсцевого самоврядування нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним i скасований, вiдшкодовується державою, Автономною Республiкою Крим або органом мiсцевого самоврядування незалежно вiд вини посадових i службових осiб цих органiв.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.